PolitykaPrywatności

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: RODO informujemy, iż:

1)      Administratorem Państwa danych osobowych jest NC Koperty Sp. z o.o., z siedzibą w Ossowie, ul. Konstytucji 3-go Maja 2
19-500 Gołdap, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000036874, NIP 8470000562, REGON 790504674, adres e-mail: nckoperty@nckoperty.com.pl zwany dalej Administratorem lub NC Koperty;

2)      Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie zgodnie z prawem i nie wykorzystuje Państwa danych osobowych, w celach innych niż te, o których zostaliście Państwo poinformowani;

3)      Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

·         realizacji złożonego przez Państwa zamówienia (zawarcia i wykonania umowy) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)RODO – i przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;

·         udokumentowania wykonanej usługi/sprzedaży w związku obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – i przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;

·         ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które to działania są prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – i przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;

·         marketingu bezpośredniego produktów własnych, które to działanie jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – i przechowywane przez czas wykonania umowy;

·         marketingu produktów własnych po zakończeniu umowy, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – i przechowywane do momentu wycofania udzielonej zgody;

·         przeprowadzenia szkoleń, akcji, konkursów o charakterze promocyjnym i reklamowym, regulowanych regulaminem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)RODO – i przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;

4) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych – w związku z realizacją celów, o których mowa powyżej (przy czym, takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora), – m.in.firmie transportowej (w związku z dostawą zamówienia), firmie informatycznej (w związku z serwisowaniem systemów informatycznych, świadczenia usługi hostingu), firmie WEBEST s.c. Danuta Stawarz, Magdalena Czekała z siedzibą przy ul. Rycerskiej 7 w Szamotułach (świadczącej usługi opieki nad Serwisem WWW), kancelarii prawniczej (w związku ze świadczeniem obsługi prawnej); firmie audytorskiej (w związku ze świadczeniem usług audytorskich), oraz innym podmiotom obsługującym Administratora.

5)     Jako podmioty danych osobowych posiadają Państwo prawo do:

·         żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

·         wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

·         przenoszenia danych,

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urządu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

·         cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

6)      Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

7)      Administrator  nie  zamierza  przekazywać  Państwa  danych osobowych  do  państwa  trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

8)      Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową/świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, jednakże bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy/świadczenie usług.

Uprzejmie informujemy, iż wszelkie przetwarzanie danych osobowych przez NC Koperty Sp. z o.o. jest zgodne z prawem i rzetelne, albowiem NC Koperty Sp. z o.o. nie wykorzystuje Państwa danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa. Przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania danego zamówienia i dbamy z najwyższą starannością o ich bezpieczeństwo.

Wykorzystywanie plików cookies.

Poniższy opis dotyczy plików „cookies” (ciasteczek) i odnosi się do strony internetowej www.aks-zielonka.pl, której właścicielem jest AKS-ZIELONKA.

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, głównie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputer, telefon, laptop, tablet itp.). Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio dopasować stronę internetową do jego indywidualnych preferencji. Ciasteczka zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu oraz unikalny identyfikator.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz jej optymalizacji. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosujemy dwa rodzaje plików „cookies” – „stałe” oraz „sesyjne”.„Sesyjne pliki cookies” – są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu przebywania użytkownika na stronie internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe pliki cookies” – pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Po udzieleniu zgody na cookies na stronie wykorzystywane są zewnętrzne pliki „cookies” przez partnerów strony internetowej w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator cookies: Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia]. Te cookies są przechowywane maksymalnie przez rok.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Niniejsza strona internetowa nie gromadzi danych osobowych w plikach „cookies”

Usuwanie plików „cookies”

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików „cookies” lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Możliwe jest w każdej chwili usunięcie plików „cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na wybrane funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.