W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. ustawy RODO, informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest firma NC Koperty Sp. z o.o. z siedzibą w Gołdapi, ul. Konstytucji 3 Maja 2, 19-500 Gołdap.

Państwa dane przetwarzane będą na podstawie art 6, ust 1 RODO, a ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji współpracy handlowej, tj. stworzenia oferty, realizacji zamówień i dostaw.

Odbiorcą Państwa Danych Osobowych jest firma NC Koperty Sp. z o.o. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Informujemy również o prawie dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.